UVJETI KORIŠTENJA

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetske stranice www.elektrolux.hr zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo trgovačkih društava ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o. i ELEKTROLUX GRAĐENJE d.o.o., Šibenik (u daljnjem tekstu ELEKTROLUX GRUPA) te su u izravnom ili neizravnom vlasništvu društva, a zaštićeni su i autorskim pravima trećih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektroničkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izričito navesti ELEKTROLUX GRUPA ili proizvođača na kojeg se upućuje. Materijal se ne smije objavljivati bez izričitog dopuštenja ELEKTROLUX GRUPE, osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetske stranice ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. ELEKTROLUX GRUPA zadržava sva prava povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ove internetske stranice.

Jamstva i upozorenja

Ova internetska stranica daje opće informacije o proizvodima i uslugama ELEKTROLUX GRUPE. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje stručnih savjeta, preporuka ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija proizvoda kao takvih.

ELEKTROLUX GRUPA redovito provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internetskoj stranici. Premda se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu se neki podaci mogu promijeniti ili zastarjeti. Stoga se ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s ovih stranica. Rizik za povezivanje s drugim internetskim stranicama snosi isključivo korisnik. ELEKTROLUX GRUPA ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica.

ELEKTROLUX GRUPA zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovoj stranici.

Isključenje odgovornosti

ELEKTROLUX GRUPA ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovom internetskom stranicom, osim ako šteta proizađe iz namjernog ili krajnje nemarnog postupanja od strane ELEKTROLUX GRUPE i u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

ELEKTROLUX GRUPA ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovoj stranici i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s www.elektrolux.hr.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovime se izričito isključuje odgovornost ELEKTROLUX GRUPE za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.

ELEKTROLUX GRUPA ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese korisnik ili neka treća osoba.

Zaštita privatnosti

ELEKTROLUX GRUPA poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektroničke pošte, samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da ELEKTROLUX GRUPA neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Politika privatnosti ELEKTROLUX GRUPA (pdf dokument)…

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenjem Internet stranice elektrolux.hr prihvaćate predmetne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove stranice. Hrvatski sudovi su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njome.

Korištenjem ove Internet stranice Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da se javite na info@elektrolux.hr.