ORC – world championship 2019, Šibenik (RGB-led)

Evo možemo prvi staviti u referentnu listu, da smo s RGB led trakom osvjetlili cijelu zemaljsku kuglu.

Nažalost ta zemaljska kugla je simbol čovjekove brige o svom okolišu pa je puna smeća kao i u stvarnom životu.