ELEKTROLUX GRAĐENJE d.o.o.
Šibenik
ELEKTROLUX TRGOVINA I SERVIS d.o.o.
Šibenik