Cjenik usluga

D
0 %
C
-10 %
B
-15 %
A
-20 %
Cjenik putnih troškova
Radni sat na putu h 1 130.00 130.00 130.00 130.00
Troškovi korištenja servisnog vozila km 1 3.00 3.00 3.00 3.00
Cjenik radnog sata servisa
Servisna intervencija radnim danom
– od 07 – 17 sati: h 1 200.00 180.00 170.00 160.00
– od 07 – 17 sati (za hitnu intervenciju u istom danu): h 1 260.00 230.00 220.00 210.00
– od 17 – 22 sati: h 1 260.00 230.00 220.00 210.00
– od 22 – 07 sati slijedećeg dana: h 1 300.00 270.00 260.00 240.00
Servisna intervencija subotom:
– od 07 – 17 sati: h 1 260.00 230.00 220.00 210.00
– od 17 – 22 sati: h 1 300.00 270.00 260.00 240.00
– od 22 – 07 sati slijedećeg dana: h 1 360.00 320.00 310.00 290.00
Servisna intervencija nedjeljom:
– od 07 – 17 sati: h 1 360.00 320.00 310.00 290.00
– od 17 – 22 sati: h 1 400.00 360.00 340.00 320.00
– od 22 – 07 sati slijedećeg dana: h 1 460.00 410.00 390.00 370.00
Servisna intervencija praznikom, blagdanom i neradnim danom:
– od 07 – 17 sati: h 1 400.00 360.00 340.00 320.00
– od 17 – 22 sati: h 1 460.00 410.00 390.00 370.00
– od 22 – 07 sati slijedećeg dana: h 1 500.00 450.00 430.00 400.00
Dodatak cjeniku
Dolazak na lokaciju u krugu 10km za 1 dj kpl 1 100.00 100.00 100.00 100.00
Dolazak na lokaciju u krugu 10km za 2 dj kpl 1 150.00 150.00 150.00 150.00
Zastoj ili čekanje ne krivnjom servisera h 1 150.00 150.00 150.00 150.00

Cijenik usluga vrijedi od 01.01.2017.

Navedene cijene iskazane su u Kunama bez uračunatog PDV-a.

Način plaćanja za sve usluge servisa se nalazi na našoj stranici u Djelatnosti/Način plaćanja.

Kupac je jasno i unaprijed upoznat s naš Save im uvjetima poslovanja na našoj web stranici, ponudi ili usmeno na upit, te smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.

Kupac prijavom kvara i potvrdom termina servisa prihvaća i slaže se s svim općim uvjetima poslovanja servisa, kao i cjenikom usluga u slučaju da kvar ne pripada pravima prema jamstvenim uvjetima.

Za sve usluge servisa i održavanja vrijedi jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, ako nije drugačije ugovoreno od strane tvrtke Elektrolux TS i Korisnika.
Opći uvjeti poslovanja servisa su objavljeni na našoj web stranici u Servis/Opći uvjeti servisa.

Opći uvjeti se mogu mjenjati bez prethodne najave.